Farmakoloji İlaç Bilimi demektir

        İlaç tıpta kullanılan ve biyolojik etkinliği olan (biyoaktif) saf bir kimyasal maddeyi ya da ona eşdeğer olan bitkisel ya da hayvansal kaynaklı standart miktarda aktif maddeyi içeren bir karışımı ifade eder

 Farmakolojinin konusu ;

İlaçların ve etki ettikleri düşünülen hastalıkların kaynakları,

İlaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri ve  fizyolojik etkileri,

İlaçların absorbsiyon, dağılım, ekskresyon ve terapötik alanlarda kullanımlarını kapsar

WHO (Dünya Sağlık Örgütüne) göre ilacın tanımı,
Fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları alanın yararına olacak şekilde değiştirmek veya incelemek için kullanılan bir madde veya üründür


Farmakoloji İlaç Bilimi demektir

        İlaç tıpta kullanılan ve biyolojik etkinliği olan (biyoaktif) saf bir kimyasal maddeyi ya da ona eşdeğer olan bitkisel ya da hayvansal kaynaklı standart miktarda aktif maddeyi içeren bir karışımı ifade eder

 Farmakolojinin konusu ;

İlaçların ve etki ettikleri düşünülen hastalıkların kaynakları,

İlaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri ve  fizyolojik etkileri,

İlaçların absorbsiyon, dağılım, ekskresyon ve terapötik alanlarda kullanımlarını kapsar

WHO (Dünya Sağlık Örgütüne) göre ilacın tanımı,
Fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları alanın yararına olacak şekilde değiştirmek veya incelemek için kullanılan bir madde veya üründür