The main objective of this course is to introduce Basic Communications and NetworksPrivacy, Security and Ethics, Information Systems, Databases, Systems Analysis and Design, and Programming/languages. The aim is to equip students with the knowledge of the basic working principles of computers, Information Systems, and the Internet. It builds on the knowledge gained in the course: COMP 103.

This Course introduces the fundamental concepts of Information Technology (IT) and the necessary knowledge to use computers. The course will present the basic description on the parts of the computer systems namely hardware, software, data, procedures, and information technology standard devices used to store, input and output data and information. Students will also acquire a multitude of skills to use word processing software and World Wide Web professionally


Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, durak; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. Sözlü anlatım türleri: Sempozyum, konferans, hitabet, açık oturum, vs.


Dil ve tanımı, dilin diğer alanlarla ilişkisi ve insan için önemi, Türk dili, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, yazılı anlatım türleri, cümle, paragraf, anlatım yöntem ve biçimleri.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılâpları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeleri günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi

Bu ders ile öğrencinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılâpları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeleri günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır.