Hava Hukuku dersi kendisine özgü ilkeleri bulunan ve uluslararası düzenlemeler ile şekillenen müstakil ve interdisipliner bir hukuk alanıdır. Chicago Konvansiyonu başta olmak üzere bir takım uluslararası düzenlemer ve Türk Sivil Havacılık Kanunu, bu kanuna dayanan yönetmelikler hava hukukuna dair hükümler içerir. Bu düzenlemerde hava hukukunu ilgilendiren hususlar, kamu ve özel hukukun farklı disiplinlerini de kapsayan hükümler ile sevk edilmiştir. Bu sebeple hava hukuku dersinde, hava hukukuna has ilke ve kuralların açıklanmasında daha evvel edinilmiş bilgiler ile kaynaştırılan bilgiler sunulması hedeflenir. Dersin amacı hava aracı kavramı üzerine inşa edilmiş hava hukukunu ilgilendiren hukuki sorunların tanımlanması, tasnif edilmesi ve çözüme kavuşturulmasında öğrencilerimize etkin bilgiler sağlamaktır.