Ticaret Hukuku IV dersi ticaret hukukunun, kendisine özgü ilkeleri bulunan ve uluslararası düzenlemeler ile şekillenen müstakil bir alanı olarak karşımıza çıkan deniz ticareti hukukuna dairdir. Türk Ticaret Kanunun Beşinci Kitabı’nın konusunu teşkil eder. Bu kitapta deniz ticaretini ilgilendiren hususlar, kamu ve özel hukukun farklı disiplinlerini de kapsayan hükümler ile sevk edilmiştir. Bu sebeple deniz ticareti hukukuna has ilke ve kuralların açıklanmasında daha evvel edinilmiş bilgiler ile kaynaştırılan bilgiler sunulması hedeflenir. Dersin amacı gemi kavramı üzerine inşa edilmiş deniz ticareti hukukunu ilgilendiren hukuki sorunların tanımlanması, tasnif edilmesi ve çözüme kavuşturulmasında öğrencilerimize etkin bilgiler sağlamaktır.