Ticaret Hukuku I dersinin devamı niteliğindedir. Bu sebeple Ticaret Hukuku I dersinde edinilen bilgilerin bu ders ile kaynaştırılması hedeflenir. Hukuk diyalektiği içinde ortaklıklar hukuku dersi içeriğinde edinilen bilgilerin ticari uyuşmazlıkların hallinde iddia, savunma veya karar verme süreçlerinde etkin biçimde kullanılabilmesini sağlama amacı taşır.