Dersimiz Teknik ve uygulamaya yönelik bir ders programı olarak planlanmıştır. Dersimiz her Cumartesi saat 13:00 -16:00 saatleri arasında verilmektedir. Öğrenciler grup lara ayrılmıştır. 3 grubumuz vardır ve seçilen tarihi yapıların rölöve projeleri benim gözetimimde hazırlanacak şekilde planlanmıştır. Elearning’de teori bilgisi verilecek ve sınav dönemi öğrenciler sınanacaktır. Rölöve projesi bir restorasyon projesinin en önemli parçasıdır. Rölöve projesi hazırlanırken de en önemli bölüm tarihi Araştırma bölümüdür ve elearning’de seçilen projelerin tarihi araştırma bölümü benim gözetimimde hazırlanıp değerlendirilmesi yapılacaktır.