Öğrencilerin çağdaş psikolojik danışma yaklaşımlarını kullanarak farklı danışan özelliklerine sahip danışanlarla psikolojik danışma yapma deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadır. Dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından verilen süpervizyon desteği altında öğrencinin temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanılarak 6 oturum bireysel psikolojik danışma uygulamasını yönetmesi, süreci ve sonuçlarını raporlaştırması beklenmektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları ve Kazandırılacak Yeterlilikler:

Psikolojik danışma sürecini başlatmak, eyleme geçmek ve sonlandırabilmek

Psikolojik danışma sürecindeki belli başlı dinamikleri fark etmek

Danışan ile etkili bir psikolojik danışma ilişkisi kurabilmek

Psikolojik danışma sürecinde farklı davranış örüntülerini anlamak ve bunlara uygulanacak etkin müdahaleleri kullanabilmek

Süvervizyon ilişkisi geliştirmek

Vaka sonuçları raporu yazabilmek

Farklı özellikleri olan danışanlar ile kişiselleştirilmiş bireysel danışmanlık stratejilerini kullanmayı bilmek

Kişisel danışma stili hakkında farkındalık kazanmak