Öğrencinin, mesleki rehberlik ve danışma ile ilgili temel kavram ve ilkeler, meslek gelişimi kuramları, mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçları, bilgisayar destekli mesleki rehberlik ve danışma, mesleki rehberlik ve danışma programları bilgisini kazanmasını amaçlayan bir derstir. 

Bu dersi alan öğrencinin şu bilgi ve becerileri kazanması beklenir:

Mesleki rehberlik ve danışmayla ilgili temel kavramları ve ilkeleri bilmek

Temel mesleki gelişim kuram ve yaklaşımlarını bilmek

Bu kuramları karşılaştırarak benzer ve farklı özelliklerini açıklamak.

Mesleki gelişim kuramlarının alandaki uygulamalarına ilişkin çıkarımlarda bulunmak.

Mesleki rehberlik ve danışma programlarını bilmek.

Mesleki grup rehberliği uygulamak

Mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçlarını uygulamak, değerlendirmek