Dersin amacı, kişilik kuramları alanına ilişkin temel kavramlar ile kuramları bilgi düzeyinde öğrencilere kazandırmaktır.

Dersin içeriğini kişiliğin tanımı ve kişilik gelişimini etkileyen faktörler, kişilik sınıflandırmaları, iyi bir kuramın özellikleri, kişilik kuramlarının özellikleri, kişiliğe kuramsal yaklaşımlar, kişiliğin ölçülmesi, başlıca kişilik kuramları ve kuramcıları (Freud, Adler, Jung, Horney, Allport, Maslow, Rogers, Eysenck, Cattell, Büyük beşli, vb.) bilgisinin kazanımına yönelik konular oluşturmaktadır.