• Bu dersin amacı, öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta danışmanlar hakkında gerekli bilgileri toplayabilmeleri amacıyla kullanabilecekleri test dışı teknilkleri ve kullanım alanlarını öğrenmelerini sağlamaktır.