Bu dersin amacı; öğrencilere, ilk ve ortaöğretim kurumlarında süpervizyon eşliğinde psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerini yürütme deneyimi sağlamaktır.