Psikolojik danışma ve rehberlik alanında özelleşmiş konu başlıkları hakkında teorik ve uygulama bilgi ve becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.