Bu derste, insan ilişkilerini farklı açılardan ele alan kişilerarası kuramların incelenmesi, ilişkilerin sınıflandırılması, farklı gelişim dönemlerinde ilişkilerin nasıl geliştiğinin ortaya konması, ilişkilerde etkili olan faktörlerin tartışılması, ilişkilerin cinsiyet ve sosyal cinsiyet rollerine göre incelenmesi, sağlıklı ve etkili iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi ve iletişim hatalarının ilişkiler açısından tartışılması amaçlanmaktadır.