Meslek seçimi, gelişimsel bir süreçtir. Okul psikolojik danışmanının, öğrenciye, okul yaşamı boyunca, özellikle geçiş dönemlerinde, kariyer gelişimi için ihtiyaç duyduğu uzmanlık desteğini verebilmesi gerekir.  Bu ders, öğrencilerin, bireyle ve grupla mesleki rehberlik ve danışma yapma, mesleki gelişim programları hazırlama ve uygulama, mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçlarını uygulama ve değerlendirme konularında bilgi/beceri kazanmalarını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, PDR öğrencilerinin,  mesleki rehberlik ve danışmanlık alanında kuramsal bilgi, deneyim ve beceri kazanmaları ve başkalarına kariyerlerini yönetme konusunda yardım yetkinliğini arttırmaları beklenmektedir.