Dersin amacı, okul psikolojik danışman adaylarının, okul Rehberlik programlarını hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun biçimde hazırlamak, geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek konularında bilgi, beceri tutum ve davranış kazanmalarıdır.

İlköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim düzeylerinde rehberlik programlarının yapısı, süreci, zaman planlaması ve kaynakların kullanılması, örnek etkinlik ve deneme programlarının oluşturulması, uygulanmasına ilişkin bilgiler, dersin içeriğini oluşturmaktadır. (YÖK, 2007).