Bu dersin amacı güncel psikolojik danışma kuramlarının temel kavramlarını, ilkelerini, tekniklerini, insan doğasına bakışlarını ve danışma sürecinin nasıl işlediğini incelemektir

Bu dersi alan öğrencilerin şu kazanımları gerçekleştirmeleri beklenmektedir:

Danışmanlıkta temel çalışmalar ve dönüm noktalarını kavraması,

Danışmanlık ilke ve tekniklerini farklı durumlara göre uygulayabilmesi,

Danışmanlık ilke ve teknikleriyle ilgili güncel olayları tartışabilmesi,

Danışmanlık ilke ve tekniklerini kullanarak, sosyal ve duygusal olaylara cevap verebilmesi,

Danışmanlık ilke ve tekniklerini kullanarak insanların farklı ihtiyaçları hakkında toplumda bir farkındalık ve hassasiyet geliştirmesi..