GİRNE AMERİKAN  ÜNİVERSİTESİ

ADALET BÖLÜMÜ

SYLLABUS (ÖĞRETİM PLANI)

 

DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Dersin Kodu:

ADL 118

Dersin Adı:

Genel Muhasebe II

Dersin Kredisi:

2 (Kredi) / 3 (AKTS)

Öğretim Yılı:

2017-2018 Bahar

Öğretim Üyesi:

Uğur Uysal YORULMAZ (MBA)

Yardımcı Öğretim Elemanı:

-

Dersin İşleneceği Derslik(ler)

I. Öğretim: Salı günü: F201 – 11:00/13:00

 

ÖĞRETİM ÜYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Web adresi:

www.gau.edu.tr

e-mail adresi:

uguryorulmaz@gau.edu.tr

Ofis No ve Ofis Telefon:

Rektörlük Binası , Öğrenci İşleri Ofisi , Telefon: 0392 650 2000 dahili 1221

Öğrenci Danışma Gün ve Saatleri:

Salı (14:00-15:00) /Cuma (11:00-12:00)/

DERSİN AMACI

İlgili derste; mali duran varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, mali borçlar, ticari borçlar, diğer yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir ve giderler konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. İkinci dönem ders kapsamında öğrencilere sunum ödevi verilmektedir. Öğrenciler ders kitabından verilen veya güncel muhasebe konuları eşliğinde bilgisayarda sunumlarını hazırlayarak gruplar halinde ders ortamında çalışmayı tamamlamaktadırlar. Sunum hazırlığı sırasında; bilgisayar kullanımı, kendini ifade etme ve güven, ödev konusunda araştırma yapma, ekip çalışması ruhu öğrencilerimize kazandırılmak istenmektedir.

DERSİN GİRDİ VE ÇIKTILARI

GEREKLİ ÖNBİLGİLER

·      İşletme Bilimine Giriş

DERSİN KATKI SAĞLAYACAĞI DİĞER DERSLER

·     Envanter Bilanço (Dönemsonu Muhasebe İşlemleri)

·     Şirketler Muhasebesi

·     Maliyet Muhasebesi

·     Yönetim Muhasebesi

DERSİN GEREKLERİ

Derse Katılım

·      Öğrencilerin derslere, ders programında belirtilen tarih ve saatte katılmaları gerekmektedir.

·      Ne kadar çok derse devam eder ve katılırsanız, o kadar çok öğrenirsiniz. Başkası sizin yerinize öğrenemez.

·      Derse gelmeden önce DERS PLANI kısmında sunulan ÖN HAZIRLIK kapsamında tavsiye edilen kaynakları mutlaka okumalısınız.

·      Derse ilişkin farklı materyalleri bularak okuyabilirsiniz. Bu, dersin içeriğini zenginleştirerek derse katılımınızı artıracaktır.

Devam Zorunluluğu

·     Derse asgari olarak % 75 oranında devam edilmesi zorunludur.

·     Derse asgari düzeyde devam etmeyen öğrenci final ve bütünleme sınavlarına giremez.

·     Bu konuda hiçbir öğrenciye ayrıcalık tanınmayacaktır.

Derse Zamanında Gelinmesi

·      Dersi veren Öğretim Üyesinden sonra derse girilmeyecektir.

ÖDEV/PROJE ŞEKİL ŞARTLARI VE TESLİM ZAMANI

ŞEKİL ŞARTLARI:

·      Ödev kapsamında istenilenler düzgün ve okunaklı şekilde bilgisayar da yazılacaktır.

·      Ödevin hem çıktısı hemde mail ortamında dijital kopyası iletilecektir.

·      Ödevde Ad-soyad, numara ve konunun başlığı  mutlaka belirtilmelidir.

·      Bütün öğrencilerden Üniversite kurallarına ve bilimsel dürüstlüğe sadık olmaları beklenir. Herhangi bir bilimsel sahtekarlığa (KOPYA ÇEKME, İNTİHAL (AŞIRMA), AKADEMİK YAYINLARI TAHRİF ETMEK VE İZİNSİZ ÇOĞALTAMAK) kesinlikle taviz verilmeyecektir.

 

SON TESLİM TARİHİ: ……/ ……/ ……

·      Son teslim tarihinde teslim edilmeyen ödevler kabul edilmeyecektir.

·      Bu konularda hiçbir öğrenciye ayrıcalık tanınmayacaktır.

DERS İÇİN GEREKLİ DOKÜMAN VE ARAÇLAR

Derste Kullanılacak Temel Kaynaklar ve Araçlar

Ders Kitabı:

T.C. ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ YAYINI NO: 2897
AÇIKÖ⁄RET‹M FAKÜLTES‹ YAYINI NO: 1854

Araçlar:

·     Kağıt

·     Kalem

·     Ders Kitabı

·     İlave notlar ve örnek tablolar

Yardımcı Kaynaklar

·      Sevilengül, Orhan (2014), Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara

·      Yalkın, Yüksel Koç (2006), Genel Muhasebe-İlkeler Uygulamalar, Nobel Kitabevi, Ankara.

·      Sevilengül, Orhan ve Nalan Akdoğan (2007), Tekdüzen Muhasebe

·       Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara.

·      Küçüksavaş, Nihat (2011), Finansal Muhasebe (Genel Muhasebe), Beta Yayınları, İstanbul.

·      Lazol, İbrahim (2013), Genel Muhasebe, Ekin Kitabevi, Bursa

·     Karabınar, Selahattin (2009), Genel Muhasebe, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.

 

HAFTALIK DERS PLANI / DERSE ÖN HAZIRLIK

HAFTA

KONU (LAR)

ÖN HAZIRLIK

1

Mali Duran Varlıklar

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2897
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1854

ss. 2-25

2

Mali Duran Varlıklar (Devam)

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2897
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1854

ss. 2-25

3

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2897
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1854
ss. 26-46

4

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Devam)

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2897
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1854
ss. 26-46

5

Mali Borçlar

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2897
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1854
ss. 48-72

6

Ticari Borçlar

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2897
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1854
ss. 74-98

7

Ticari Borçlar (Devam)

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2897
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1854
ss. 74-98

8

ARA SINAV

 

9

Diğer Yabancı Kaynaklar

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2897
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1854
ss. 100-122

10

Öz Kaynaklar

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2897
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1854
 ss.124-144

11

Gelir ve Giderler

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2897
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1854
 ss. 146-164

12

Dönem Projesi (Sunum Uygulaması)

 

13

Dönem Projesi (Sunum Uygulaması)

 

14

Genel Tekrar

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

DEĞERLENDİRME ADI

SAYISI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Derse Devam

1

10

Proje/Sunum

1

20

Final

1

40

Bütünleme

1

40

TOPLAM

 

100

 

BAŞARI NOTUNUN TESPİTİ

 

* Dersten geçerli not alınabilmesi için mutlak not ortalamasının  45  (D) olması zorunludur.

* Başarı notları, üniversitenin not tüzüğüne göre belirlenmektedir.