GAU-DUYO

DERS KATALOG FORMU

(Course Catalogue ForM)

Dersin Adı

Course Name

Ticari ve Teknik Deniz İşletmeciliği

Commercial & Technical Ship Management

Kodu

(Code)

Yarıyılı

(Semester)

Kredisi

(Local Credits)

AKTS Kredisi

(ECTS Credits)

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

(Course Implementation, Hours/Week)

Ders (Theoretical)

Uygulama

(Tutorial)

Laboratuar

(Laboratory)

DPR459

7

2

3

2

0

0

Bölüm / Program

(Department/Program)

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

(Maritime Transportation and Management Engineering)

Dersin Türü

(Course Type)

Zorunlu

(Compulsory)

Dersin Dili

(Course Language)

İngilizce

(English)

Dersin Önkoşulları

(Course Prerequisites)

DPR256, DPR361 min “D”

Dersin mesleki bileşene katkısı, % (Course Category by Content, %)

Temel Bilim

(Basic Sciences)

Temel Mühendislik

(Engineering Science)

Mühendislik Tasarım (Engineering Design)

İnsan ve Toplum Bilim

(General Education)

20

10

 

70

Dersin İçeriği

 

(Course Description)

Gemi işletmeciliğine giriş ve işletme kavramları. Çarter parti seçimi. Sefer hesabı. Starya ve kiralama şartları. Kâr ve zarar hesabı. Acentelik işlemleri. Gemi sigorta işlemleri. Gemi kiralama. Brokerlik. Gemi alım satımı. Teknik destek. Teknik Statü koruma yönetimi, bakım-tutum yönetimi, teknik işletmecilik kapsamında personel, eğitim, güvenlik ve ikmal yönetimi

Introduction to shipping management and management concepts. Negotiation of charter parties. Voyage estimates. Lay time and hire statements. Profit and loss accounts. Agency.

Ship Insurance. Chartering. Brokerage. Sale and Purchase. Technical Support.  Management of ships technical fitness ,  maintenance and repair management, crew, training, safety and security and bunkering management

Dersin Amacı

 

(Course Objectives)

1.      Ticari deniz işletmeciliğine ilişkin bilgilerini artırmak.

2.      Gemi işletmesi ve çarter partiler ile ilgili kavramları öğretmek.

3.      Sefer kar ve zarar hesabı yaptırtmak.

4.      Sigorta, kiralama ve brokerlik hakkında bilgi  kazandırmak.

5.      Teknik işletmecilik konusunda bilgilerini artırmak

1.      To improve knowledge of commercial ship management.

2.      To teach concepts of ship management and charter parties.

3.      To make profit and loss account.

4.      To get knowledge about insurance, agency, brokering.

5.      To improve knowledge of technical ship management

Dersin Öğrenme

Çıktıları

 

(Course Learning Outcomes)

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler,

         I.      Deniz ticari ve teknik işlemeciliği konusunda gerekli bilgi, kavrayış ve becerileri elde eder.

       II.      Gemi işletme ve çarter partiler hakkında bilgi sahibi olur.

      III.      Kar ve zarar hesabı yapabilir.

     IV.      Sigorta, acente, brokerlik hakkında bilgi sahibi olur.

       V.      Gemi alım satım ve teknik yönetimi işlerini öğrenir.

Students who pass this course will have;

           I.    Get knowledge and skill of commercial and technical shipping management.

         II.    Get knowledge of charter parties.

        III.    Make profit and loss accounts.

       IV.    Get knowledge of insurance, agency, brokering.

         V.    Learn information about ship sale and purchase and technical ship management

 

 

 

 

 

Ders Kitabı

(Textbook)

1.      Stopforth, Martin, Maritime Economics, London: Routledge, 2005.

2.      Brodie, Peter R, Commercial Shipping Handbook 2nd Ed. 2006.

3.      Drewry, 2009: Ship Management, Drewry Publications, London.

4.     Hughes, C., 1996: Technical, Safety, Environmental and Commercial Aspects of Ship Performance, Business of Shipping Series, LLP Press, New York

5.     Spruyt, J., 1994: Ship Management, Business of Shipping Series, LLP Press, New York,

6.     Tallack, L. R., 1996: Commercial Management for Ship Masters, Nautical Institute, London, UK.

Diğer Kaynaklar

(Other References)

 

 

Ödevler ve Projeler

 

(Homework& Projects

ÇALIŞan BİR GEMİYİ ELE ALarak ticari bir yönünü inceleme

ANALYSIS OF A commercial side of an actual working vessel

Laboratuar Uygulamaları

 

(Laboratory Work)

 

 

 

 

Bilgisayar Kullanımı

 

(Computer Use)

 

 

Diğer Uygulamalar

 

(Other Activities)

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

 

(Assessment Criteria)

Faaliyetler

(Activities)

Adedi

(Quantity)

Değerlendirmedeki Katkısı, %

(Effects on Grading, %)

Yıl İçi Sınavları

(Midterm Exams)

1

40

Kısa Sınavlar

(Quizzes)

 

 

Ödevler

(Homework)

1

10

Projeler

(Projects)

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

(Term Paper/Project)

 

 

Laboratuar Uygulaması

(Laboratory Work)

 

 

Diğer Uygulamalar

(Other Activities)

 

 

Final Sınavı

(Final Exam)

1

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Planı

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Denizcilik İşletmelerine giriş ve işletme kavramları; donatan, taşıtan, gönderen ve teslim alan

I-II

2

Navlun mukavelelerinin ticari içeriği, Çarter parti seçimi, taşıma koşulları, sefer talimatları

I-II

3

Sefer hesabı, Starya ve kiralama şartları; yükleme ve tahliyede zaman sayımı

III-IV

4

Kâr ve zarar hesabı ve geminin ekonomik yönetimi

II-III

5

Çarter partiden doğan ihtilaflar

II-III

6

Navlunun tahsili, Acenta işlemleri

IV

7

Gemi sigorta işlemleri; tanımı, çeşitleri, deniz sigortaları, sigorta poliçesi

IV

8

Kulüp sigortaları; kapsam ve koşulları, firmalarla ilişkiler

IV

9

Tekne ve Makine Sigortaları; kapsam ve koşulları, firmalarla ilişkiler

III-IV

10

Gemi kiralama ve Brokerlik, Gemi alım satımı, teknik destek ve danışmanlık,

III-IV-V

11

Gemi belgeleri ve denetlemeleri, gemi surveyleri, ulusal ve uluslarası kurallar, Gemi tiplerine göre klas, klas işlemleri,

III-IV-V

12

Bakım tutum yönetimi, kayıtları, maliyetleri, havuzlama

I-V

13

Personel eğitimi, emniyetli çalışma, malzeme takibi, kayıtların tutulması ve ihtiyaçların ve ikmalin planlanması

I-V

14

 

 

 

 

COURSE PLAN

 

 

Weeks

 

Topics

Course Outcomes

1

Introduction to shipping management, management concepts; owner, shipper and consignee

I-II

2

Commercial content of affreightment, Negotiation of charterparties, transportation conditions, voyage instructions

I-II

3

Voyage estimates, Lay time and hire statements, Statement of facts and Time sheet in loading and unloading

III-IV

4

Profit and loss accounts and ship economic management

II-III

5

Resolution of charter party disputes

II-III

6

Collection of freight, Agency

IV

7

Ship insurance; definition, types, marine insurance, insurance policy

IV

8

Club insurance; scope and conditions, relationships with firms

IV

9

Hull and Machinery insurance; scope and conditions, relationships with firms

III-IV

10

Chartering and brokering, Sale and purchase, Technical Support

III-IV-V

11

Ship documents and inspections, national and international rules, classification, TOCA and other class work

III-IV-V

12

Management of maintenance and repair, records and cost calculation,  dry docking

I-V

13

Crew, training, safety works, provision control, record, supply needs and bunkering

I-V

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Güverte (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği) Programıyla İlişkisi

 

 

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa İlişkin Çıktılar)

Katkı

Seviyesi

 

 

1

2

3

a

Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

 

b

Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

 

 

 

c

Gereksinime yönelik bir sistemi, parçayı veya süreci ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve emniyet, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalar altında tasarlayabilme becerisi

 

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma bilinci

 

X

 

g

Etkin iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal çerçevede anlama becerisi

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenme gereksinimini kavrama ve bunu uygulama yeteneği

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma

 

X

 

k

Mühendislik için gerekli teknikleri ve modern cihazları kullanabilme becerisi

 

 

 

1: Az,                    2: Kısmi,             3: Tam

 

Relationship between the Course and Deck (Maritime Transportation Management Engineering) Curriculum

 

 

Program Outcomes

Level of Contribution

 

 

1

2

3

a

An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering

 

 

 

b

An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data

 

 

 

c

An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability

 

 

 

d

An ability to function on multidisciplinary teams

 

 

X

e

An ability to identify, formulate, and solve engineering problems

X

 

 

f

An understanding of professional and ethical responsibility

 

X

 

g

An ability to communicate effectively

 

 

X

h

The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context

 

X

 

i

A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning

 

X

 

j

A knowledge of contemporary issues

 

X

 

k

An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice

 

 

 

1: Little,                            2: Partial,           3: Full