GAU-DUYO

Ders katalog formu

(course catalogue form)

Dersin Adı

Course Name

Teknik Deniz İşletmeciliği

Technical Ship Management

Kodu

(Code)

Yarıyılı

(Semester)

Kredi

(Credit)

AKTS Kredisi

(ECTS Credits)

Ders Uygulaması, Saat/Hafta

(Course Implementation, Hours/Week)

Ders

(Theoretical)

Uygulama

(Tutorial)

Laboratuvar

(Laboratory)

DPR361

5

2

3

2

0

0

Bölüm/Program

(Department/Program)

Güverte              Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Deck                  (Maritime Transportation Management Engineering)

Dersin Türü

(Course Type)

Zorunlu

(Compulsory)

Dersin Dili

(Course Language)

İngilizce

(English)

Dersin Önkoşulları

(Course Prerequisites)

Yok

(None)

Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %

(Course Category by Content, %)

Temel Bilim

(Basic Sciences)

Temel Mühendislik

(Engineering Science)

Mühendislik Tasarım

(Engineering Design)

İnsan ve Toplum Bilim

(General Education)

 

 

100

 

Dersin İçeriği

(Course Description)

Gemi işletmeciliğinin temel ve teknik kavramları ve deniz piyasları, çarter çeşitleri ve mukaveleleri, acenteler ve tipleri. Bakım – tutum kayıtları ve yazışmaları, havuzlama. Denetimlere hazırlık. Gemi işletme maliyetleri. Sefer planı. Kural ve düzenlemelerin takibi, gemilerin bunlara uygun hale getirilmesi. Gemi belgeleri ve denetlemelerinin takibi. Teknik İşletmecilik Kapsamında Personel, Eğitim, Emniyet, Güvenlik ve İkmal yönetimi. Malzeme takibi, kayıtların tutulması ve ihtiyaçların ve ikmalin planlanması.

Basics of technical and commercial ship management concept, shipping market, charter party, types of charter and agreement, agency and type of agents. Repair and maintenance. Dry docking. Compliance audits. Ship operating costs. Voyage planning. Rules, regulations and preparation of ship. Ship documents and follow up. Crew, training, security, safety and supply management under technical management. Supply planning, keeping record of supply and supervision of provision and demand. 

Dersin Amacı

(Course Objectives)

      1.     Teknik ve ticari deniz işletmeciliği ile ilgili kavramları tanıtmak,

      2.     Planlı bakım-tutumu öğretmek,

      3.     Tamir ve bakım süreçlerini öğretmek,

      4.     Gemiyi denetimlere hazırlatmak,

      5.     Sefer planı, yakıt, yedek parça ve malzeme ikmal planlaması yaptırmak.

 

      1.     To teach basics of technical and commercial ship management,

      2.     To teach planned maintenance,

      3.     To teach process of repair and maintenance,

      4.     To prepare ship to the audits,

      5.     To make planning of voyage planning, bunkering, stores acquisition and supply.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

(Course Learning Outcomes)

     Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

             I.     Teknik ve ticari deniz işletmeciliğindeki temel kavramları öğrenir,

           II.     Teknik gemi işletmeciliğinde planlama yapabilir,

         III.     Bakım-tutum ve tamir işlerini planlayabilir,

         IV.     Gemiyi havuza ve denetimlere hazırlayabilir,

           V.     Sefer planı, yakıt, yedek parça ve malzeme ikmalı yapabilir.

     Students who pass the course will be able to;

             I.     Learn basic technical and commercial ship management terms,

           II.     Be able to make technical ship management plans,

         III.     Be able to make repair and maintenance plan,

         IV.     Be able to prepare ship to dry docking and audits,

           V.     Be able to make voyage planning, bunkering, stores acquisition and supply.

 

 

Ders Kitabı

(Textbook)

Drewry, 2009: Ship Management, Drewry Publications, London.

Diğer Kaynaklar

(Other References)

Hughes, C., 1996: Technical, Safety, Environmental and Commercial Aspects of Ship Performance, Business of Shipping Series, LLP Press, New York

Spruyt, J., 1994: Ship Management, Business of Shipping Series, LLP Press, New York,

Tallack, L. R., 1996: Commercial Management for Ship Masters, Nautical Institute, London, UK.

Brodie, Peter R, Commercial Shipping Handbook 2nd Ed. 2006.

Ödev ve Projeler

(Homework and Projects)

 

 

Laboratuvar Uygulamaları

(Laboratory Work)

 

 

Bilgisayar Kullanımı

(Computer Use)

 

 

Diğer Uygulamalar

(Other Activities)

 

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

(Assessment Criteria)

Faaliyetler

(Activities)

Adedi

(Quantity)

Değerlendirmedeki Katkısı, %

(Effects on Grading, %)

Yıl İçi Sınavları

(Midterm Exams)

1

30

Kısa Sınavlar

(Quizzes)

 

 

Ödevler

(Homework)

 

 

Projeler

(Projects)

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

(Term Paper/Project)

1

20

Laboratuvar Uygulaması

(Laboratory Work)

 

 

Diğer Uygulamalar

(Other Activities)

 

 

Final Sınavı

(Final Exam)

1

50

 


 

Ders planı

Hafta

Konular

Ders Çıktıları

1

Gemi işletmeciliğindeki temel ve teknik kavramlar

I

2

Uluslarası ticaret terimleri, Uygun Bayrak Ülkeleri

I

3

Deniz Piyasaları, Çarter çeşitleri ve Mukaveleleri, Navlun Piyasları,

I

4

Kiralama müzakereleri, teklif ve karşı teklif yöntemleri, ,

I

5

Acenteler ve tipleri, Liman evrakları  (Hazırlık mektubu, SOF, Time Sheet, Konşimento, Manifesto vb)

I

6

Gemi işletmeciliğinde planlama

II

7

Bakım-tutum, Tamir ve bakım planlamaları, Gemi Dökümanları

II-III

8

Gemi denetimleri ve sertifikasyonu

IV

9

Uygunluk, Bayrak devleti, Klass ve tanker denetimleri

IV

10

Gemiyi havuzlama, Harmonize Surveyler, ilgili ulusal ve uluslararası kurallar

IV

11

Sefer planı, geminin sefere hazırlanması

V

12

Teknik İşletmecilik Kapsamında Personel, Eğitim, Emniyet, Güvenlik ve İkmal yönetimi

IV-V

13

Yedek parça ve malzeme ikmalı, kayıtları, Yakıt alma

V

14

Muhasebe

V

15

 

 

 

course plan

Weeks

Topics

Course Outcomes

1

Basics of technical and commercial ship management concept

I

2

International Commerce Terms, convenient flag state

I

3

Shipping market, charter party, types of charter and agreement, freight market

I

4

Chartering operations, negotiation  

I

5

Agency and type of agents, port documents (letter of readiness, SOF, time sheet, bill of loading etc)

I

6

Planning in ship management

II

7

Planning and execution of Maintenance and Repair.  Ship Documents

II-III

8

Ship inspections, Audits and certifications

IV

9

Compliance audits, flags state, classification society and tanker inspections

IV

10

Dry Dockings, harmonized system of survey, national and international rules, regulations

IV

11

Voyage planning and preparation of ship for voyage

V

12

Crew, training, security, safety and supply management under technical management

IV-V

13

Stores acquisition and supply, record of supply and stores, Bunkering

V

14

Accounting

V

15

 

 


 

Dersin Güverte (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği) Programıyla İlişkisi

 

 

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa İlişkin Çıktılar)

Katkı

Seviyesi

 

 

1

2

3

a

Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

 

b

Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

 

 

 

c

Gereksinime yönelik bir sistemi, parçayı veya süreci ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve emniyet, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalar altında tasarlayabilme becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma bilinci

 

 

 

g

Etkin iletişim kurabilme becerisi

 

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal çerçevede anlama becerisi

 

 

 

i

Yaşam boyu öğrenme gereksinimini kavrama ve bunu uygulama yeteneği

 

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma

X

 

 

k

Mühendislik için gerekli teknikleri ve modern cihazları kullanabilme becerisi

 

X

 

1: Az,                    2: Kısmi,               3: Tam

 

Relationship Between the Course Deck (Maritime Transportation Management) Engineering Curriculum

 

 

Program Outcomes

Level of Contribution

 

 

1

2

3

a

An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering

 

 

 

b

An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data

 

 

 

c

An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability

X

 

 

d

An ability to function on multidisciplinary teams

 

 

 

e

An ability to identify, formulate, and solve engineering problems

 

X

 

f

An understanding of professional and ethical responsibility

 

 

 

g

An ability to communicate effectively

 

 

 

h

The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context

 

 

 

i

A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning

 

 

 

j

A knowledge of contemporary issues

X

 

 

k

An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice

 

X

 

1: Little,                              2: Partial,              3: Full