Bu dersin amacı; öğrencinin, tibbi dokumentasyon ve sekreterlik bilimleri ile ilgili olarak verilerin toplanması, bu verilerin belli amaçlarla özetlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması için temel istatistik kavramları öğrenmelerini sağlamaktır.

1)  Temel istatistik kavramlarını açıklayabilmeli

2)  Veri analizi yapabilmeli ve verileri (Tablo, grafik) sunabilmeli

3)  Veri Analiz sonuçlarını raporlayabilmelidir

4)  Literatürde geçen istatistik kavramlarini kavrayabilmelidir