Bilgisayar Programala temelleri, Algoritmar ve programlama dilleri, C programlama dili, giriş çıkış fonksiyonları, Derleme, döngüler ve seçim mekanizmaları, Operatörler, Tek boyutlu diziler.