2019-2020 Bahar dönemi müfredat gereği;

Uluslararası sözleşmeler terminolojisi. Denizcilik örgütleri, örgüt oluşumu, kurumsallaşma ve tanınması. Birleşmiş Milletler Örgütü ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO). IMO yapısı ve organları. IMO Sözleşme yapma usulleri. IMO Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri ve Kodları. Denizcilik ile ilgili diğer ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve ilgili anlaşmalar. Ulusal denizcilik mevzuatı tanıtılması. Denizde güvenlik; tanıtımı ve farkındalığı ile belirlenmiş güvenlik görevleri.

Terminology of international conventions. Maritime organizations, organizing, institualization and recognition. United Nations and International Maritime Organization (IMO). Structure of IMO. Methods to prepare conventions. IMO International Maritime Conventions and Codes. Other national and international maritime related organizations and related conventions. Familization of National Maritime Legislations. Maritime ssecurity; familiarization and awareness, and designated security duties.