Deniz Ulaştırma ve İşletme Ön Lisans Programı ( Türkçe) öğrencileri için;

Gemicilik 2 dersi  kapsamında, 

Gemi ebatları, tonaj ve draft markaları. Gemici bağları,ve temel olarak kullanılanlar.Gemide halat manevraları, Manevra komutları. Kılavuz alma-verme operasyonuna hazırlık. Demir çeşitleri, demirleme komutları.  demir atma ve alma işlemleri, ırgat ve diğer bağlama ekipmanları ve işletimleri. Gemi ambarları, ambar kapakları ve çeşitleri, ambar açma-kapama donanımları. Balast, koferdam, tatlı su ve sintine tankları tanıtımı. Hidrolik, pinomatik sistemleri ve havalandırma sistemlerini içermektedir.