Seyir dersi müfredatı kapsamında; Kıyı seyri ve rota çizme esasları. Seyir planlaması ve yönetimi. Farklı deniz alanlarında seyir uygulamaları. Farklı seyir türleri (büyük daire, bileşik, arama-kurtarma, / kısıtlı sular, buz, Trafik ayrım düzenleri vb.). Akıntı seyri, gel-git,(Tide) hesapları. Seyir jurnali tutulması konularını kapsamaktadır.