Gemiadamları yeterlilikleri ve sertifikaları, alınması gereken temel denizcilik sertifikaları, STCW sertifikaları, Ticari gemilerde bulunması gereken temel sertifikalar, sertifikalar ile ilgili dökümanlar, Sertifikaların geçerlilik ve yenilenme süreleri.Sertifikalar ile ilgili yönetmelikleri içermektedir.