Sınavlar için Konu Başlıkları / subject headings (Topics) for Exams

Instructor: Mustafa Şah  F.I.H.


THM 332- Beverage Culture and Restaurant Management