ART315 SCULPTURE-HEYKEL (Pazartesi: 09:00-12:00 EL1)

Heykel sanatının temel kavramlarının araştırılması ve tartışılması. Heykel yapımında kullanılan temel malzemelerin tanıtılması (kil, el aletleri ve araçları). Doğa gözlemine dayalı üç boyutlu algılama ve biçimlendirme gücünü geliştirici çalışmalar yapılması ve yorumlanması.  Biçimlendirmede heykel diline ait elemanların ve kompozisyonun temel değerlerini kavranması.

Dersin içeriği  Uygulama yöntemiyle heykel dilinin kriterlerinin kazanılması.  Heykel sanatında yeni anlatım yöntemlerini, dil-biçim ilişkilerini kavramak. Güzel Sanatlarda yeni düşünme ve yeni malzeme olanaklarını, deneysel araştırmalar ve uygulamalı çalışmalar aracılığıyla keşfetmek.  Gelenek ile güncel arasında düşünsel ve uygulamalı projelere yönelmektir. Atölye ortamında öğrenme, birlikte değerlendirme ve çok yönlü etkileşim sağlamak.

Süreç boyunca SKEÇ- BİRİKİM- DENEYİM – FOTOĞRAFLAMA ve sunum  dersin gereklilikleri arasındadır.