ART206 3D DESIGN – 3 BOYUTLU TASARIM (Pazartesi: 13:00-16:00 EL1)

Dersin içeriği; Heykel sanatında yeni malzemelerle çalışma; etüt etme, yerleştirme, birleştirme, video- fotoğraf gibi araç ve yöntemlerle kompozisyonlar kurma öğrenilir. Yeni araç ve uygulamalar ve bunlara ilişkin kavramlar değerlendirilir. Çalışmalar süresince genel eleştiri ve eser incelemesi yapılır.

Bu dersin amacı, Heykel sanatının  çevresel faktörlerle ilişkisinin incelenmesi ve araştırılmasıdır.

Heykelve çevre ilişkileri ile ilgili olarak teorik bir bilgi birikimine sahip olur. Çalışmalarını kurgularken çevresel bağıntıları gözönünde bulundurur.  Çevresel faktörleri irdeleyerek bir proje geliştirebilir. Heykel sanatını tüm çevresel durumlarda daha etkili bir biçimde değerlendirir.  Çevreye karşı daha sorumlu bilinçle yaklaşır.

Süreç boyunca SKEÇ- BİRİKİM- DENEYİM -FOTOĞRAFLAMA ve SUNUM dersin gereklilikleri arasındadır.