Temel fizik kanunlarını kavrayabilmelerini, malzeme, statik, dinamik, akışkanlar, elektrik ve manyetizma konularında temel kavramları öğretme, analiz ve grafik yapmalarını sağlamaktır.