İlgili dersin kaydını rica ederim.

Kenan GÜVENSOY