Bu ders; öğrencilere, stüdyo ortamında soyut düşünceyi, temel tasarım kavram ve ilkelerini, iki ve üç boyutlu kompozisyon kuramının temelleri, tasarım sürecinin biçimsel dayanakları konusunda bilgi ve kavrayış gözlemci yaklaşım, eleştirel tartışabilme ve çeşitli temsil araçlarını kullanarak görsel ve sözel sunum yapabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.