Bu dersin amacı,  sanat ve kültür tarihi içerisinde yer alan üslupları tanıtarak, Mimarlık ve İç Mimarlık eğitimi içerisinde yetişecek  tasarımcıların çevreye bilinçli bakmaları sağlamak ve ders boyunca incelenen sanat eserlerini sosyal ve kültürel bağlamları içerisinde karşılaştırmalı olarak tanıtarak,  öğrenciler için gerekli tarihsel bilgi altyapısını oluşturmaktır.