Gereğini bilginize arz ederim. Saygılarımla

Timur Cengiz

İletişim Fakültesi/ Öğretim Görevlisi