Talep ettiğim dersler arasında bulunan ve yukarıda bilgisi bulunan ilgili dersin, bir başka öğretim görevlisi tarafından verileceğine dair almış olduğum yeni bilgi üzerine iptal edilmesi gerekmektedir. Gereğini bilginize arz ederim.