gereğini rica ederim. Saygılarımla...


Timur Cengiz/ öğr.gör.