Bu dersin amacı, öğrencilere lisansüstü eğitim ya da uygulamaya dönük, iş başvurularında kullanacakları, çalışmaları ve yeteneklerini gösteren bir mimarlık portfolyosu tasarlamalarında yardımcı olmaktır. Öğrencilerin bu sürece hakim olmalarına yardımcı olacak sunum ve ödevler hazırlanmıştır. Portfolyonun bireysel olarak nasıl geliştrilebileceği konusunda fikir vermek için, farklı düzenleme, grafik ve taslak örnekler gösterilmektedir.