1.Normal ve normal dışı davranışların tanınması

 

2.Psikiyatrik muayenenin öğrenilmesi

 

3. Psikiyatrik bozuklukların tanı kategorilerine göre sınıflandırılması ve hastalıkların tanınması