Bu ders kapsamında Medulla oblangata  ve Pons’un iç yapısı ve afferent yolları, Mesencephalonun iç yapısı ve yolları, Merkez ve periferik sinir sistemleri hakkında(nöron, nöroglia) genel bilgi , Medulla spinalisin iç yapısı ve yolları hakkında genel bilgi, Cerebellumun iç yapısı, Telencephalon, Brodman alanları Cortex cerebralis, BOS dolaşımı, Medulla spinalisin afferent  ve efferent yolları, Diencephalon ve yolları, Koku beyni, koku yolları, limbik sistem, Nuclei basales, ekstra piramidal sistem detaylıca incelenecektir. Nörolojik problemli hastalarda patolojinin kavranmasında temel teşkil edecek bir derstir.

pre-pregnancy, pregnancy and post pregnancy nutrition and medical nutrition therapy

legal procedures in nutrition and food industry, nationally and internationally 

Bu dersin kapsamında amputasyon nedenleri, amputasyon seviyeleri, konjenital amputasyonlar, protez endikasyonu olan hastalarda rehabilitasyon evrelerine göre gerekli değerlendirmeler, protezin mekanik temelleri, protez çeşitleri, alt ekstremite amputelerinde görülen yürüyüş problemleri, erken ve geçici protez uygulamaları, myoelektrik protezler, ileri teknolojik protez uygulamaları ve ampute rehabilitasyonu,  üst ekstremite ampute rehabilitasyonu, evreleri, uygun fizyoterapi yaklaşımları, protez ile eğitim, erken ve geçici protez uygulamaları, alt ve üst ekstremite amputasyonlarında ileri teknolojik protez uygulamaları yer alır. Derste ampute veya konjenital ekstremite noksanlığı olan hasta için uygun proteze karar verme, amputelerde uygun tedavi programının planlanması, protez ve rehabilitasyon alanındaki ileri teknolojik uygulamalar konusunda farkındalık kazandırmak üzerinde durulacaktır.

Bu dersin amacı, öğrencilere, tüm canlılarda bulunan temel makromoleküller hakkında bilgi vermektir.

1)      Canlıların yapısında bulunan temel bileşenleri, makromolekülleri yaşam için önemini tanımlar.

2)      Suyun yaşam için önemini kavrar.  

3)      Karbohidratların, lipitlerin, aminoasit, peptidlerin ve proteinlerin konformasyonel yapılarını ifade eder.

4)      Makromolekülleri sınıflandırır, fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklar.       

5)      Biyomoleküllerin canlıdaki görevlerini örneklendirir.

Bu ders ile öğrencinin vücutta meydana gelen kimyasal olayların temel mekanizmalarını kavraması, canlılığın sürdürülmesi için gerekli metabolik işlevlerin nasıl meydana geldiğini anlaması, biyokimyasal incelemeler için materyal alım ve transport özelliklerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.