Oyuncu adayları bu derste Stanislavski’nin 19.yy’da Moskova Sanat Tiyatrosunda geliştirdiği oyunculuk sistemi ile başlayarak yöntemin izlerini, gelişimini ve değişimini tartışarak ilerleyeceklerdir. Metod oyunculuğu olarak bilinen ve Amerika’da yaygınlaşmış olan teknikleri, Stanislavski sisteminin değiştirilmiş versiyonlarını araştırmaya ve tartışmaya açacaklardır. Stanilavski’nin çağdaşları ve sonrası ise ayrı bir bölüm olarak irdelenerek günümüz tiyatrosunu etkilemiş ve başkalaştırmış olan Meyerhold, Grotowski, Artaud, Boal, Suzuki ve Terzopoulos gibi birçok önemli yöntemciyi araştıracaklardır. Oyuncu adayından beklenen geçmişten bugüne süregelen oyunculuğa dair teknik ve yöntemlerin tarihçesini ve gelişimlerini öğrenirken, çağımızın tiyatrosunda nasıl bir oyunculuk yöntemine ihtiyaç duyulduğunun üzerine düşünmesini ve eleştirel bakabilmesini sağlamaktır.Ses Konuşma dersinin son döneminde oyuncu adayı metindeki dil ifadelerinin özgür arayışı içine girmektedir. Diksiyon, Fonetik, Entonasyon, Noktalama işaretlerinin seslendirilmesi vb birçok yönergeyi öğrenmiş ve üst seviyede ygulamasına girmektedir. 

Seçilmiş klasik gerçekçi eserlerle, oyuncunun yaratıcı bir dönüşüm sağlaması, rol-yaratması, sahneye bu dönüşümü taşıyabilmesi için etkili olabilecek yöntem ve egzersizler üzerinde çalışmalar yapılır. Oyuncu adayına bir tiyatro eserinden hareketle bir rolü sahneye taşıyabilmek için gerekli olan teknik ve estetik donanım kazandırılır. Böylece, rol kişisi ekseninde bir tiyatro metnine yaklaşım, araştırma, analiz ve uygulama becerisine sahip olurlar. Sahip oldukları teknik ve artistic birikimle bir rolü kurgulama, yaratma ve sahne üzerinde özgüvenle gerçekleştirme yetkinliği kazanırlar.

Seçilmiş klasik gerçekçi eserlerle, oyuncunun yaratıcı bir dönüşüm sağlaması, rol-yaratması, sahneye bu dönüşümü taşıyabilmesi için etkili olabilecek yöntem ve egzersizler üzerinde çalışmalar yapılır. Oyuncu adayına bir tiyatro eserinden hareketle bir rolü sahneye taşıyabilmek için gerekli olan teknik ve estetik donanım kazandırılır. Böylece, rol kişisi ekseninde bir tiyatro metnine yaklaşım, araştırma, analiz ve uygulama becerisine sahip olurlar. Sahip oldukları teknik ve artistic birikimle bir rolü kurgulama, yaratma ve sahne üzerinde özgüvenle gerçekleştirme yetkinliği kazanırlar.